Politici WWOOF România

Statutul Legal
WWOOF România este un program Eco Ruralis. Eco Ruralis este o Organizație Ne-Guvernamentală (ONG) înregistrată conform legislației din România care susține agricultura tradițional țărănească din Romania. Astfel, WWOOF România este un program oficial al Asociației Eco Ruralis. 

Cod de Inregistrare Fiscala

Statutul si Regulamentul de Ordine Interioara

Voluntari (WWOOFeri)
Voluntarii trebuie să respecte și să urmeze regulile de funcționare a WWOOF România. Între Voluntari și Ferme Gazdă nu se pot face tranzacții monetare de nici un fel, dat fiind că WWOOF România este un program de voluntariat. Odată pe an, coordonatorii WWOOF România vor trimite un sondaj despre experiența voluntarilor pentru a îmbunătăți programul. Voluntarii nu sunt obligați să răspundă. 

Voluntarii pot fi din România sau orice altă țară din lume. Ei ar trebui să fie apți pentru muncă fizică agricolă ca: plantare, recoltare, plivit, hrănirea animalelor și construcții și reamenajări gospodărești. WWOOFerii ar trebui să fie deschiși și adaptabili la noi situații, locații și obiceiuri culturale diferite. Totodată, persoanele voluntare ar trebui să aibă o înclinare spre a învăța despre practici agroecologice și țărănești, să presteze muncă agricolă și să respecte stilul de viață rural. Nu există o limită de vârstă pentru a deveni voluntar, dar WWOOFerii sub 18 ani trebuie să fie acompaniați de un părinte sau tutore legal. Voluntarii pot avea diferite nivele de experiență în agricultură iar cele mai multe Ferme Gazdă acceptă voluntari fără, sau cu foarte puțină experiență. 

Voluntarii trebuie să se comporte respectuos cu Gazdele, fiind un oaspete în gospodăria lor. Acesta include și menținerea ordinii și a curățeniei și orice altă regulă rezonabilă de conduită care există în cadrul gospodăriei. Termenii voluntariatului și orice alte aranjamente trebuie convenite  între Voluntar și Ferma Gazdă (nu Coordonatorii WWOOF România) înainte ca voluntarul să ajungă la fermă. Voluntarul are dreptul să refuze oferta unei Ferme Gazdă dacă consideră că plasamentul nu va furniza beneficii mutuale. Modul de comunicare primar folosit în cadrul programului WWOOF România este email-ul. Voluntarul trebuie sa aibă un acces consistent la internet pentru a putea comunica cu Ferma Gazda prin E-mail. Ar fi util, dacă Voluntarul ar avea acces și la telefon din motive logistice și de siguranța. Voluntarii trebuie să aibă o dorință de a învăța despre practici agricole durabile și o predispoziție la muncă fizică, astfel ca aranjamentul să fie echitabil pentru ambele părți. Voluntarii au dreptul de a părăsi oricând doresc dar dacă părăsirea fermei este neconformă cu întelegerea făcută cu Ferma Gazdă, aceasta are dreptul să facă o sesizare coordonatorilor WWOOF România. 

Ferme Gazdă (Gazde)
Fermele Gazdă trebuie să respecte și să urmeze regulile de funcționare a programului WWOOF România. Între Ferme Gazdă și Vooluntar nu se pot face tranzacții monetare de nici un fel, dat fiind că WWOOF România este un program de voluntariat. Odată pe an, coordonatorii WWOOF România va trimite un sondaj despre experiența voluntarilor pentru a îmbunătăți programul. Fiecare Fermă Gazdă WWOOF România trebuie să completeze acest sondaj pentru a dovedi că este o fermă gazdă activă. Fiecare Fermă Gazdă trebuie să răspundă la cel puțin jumătate din solicitările primite de la Voluntari. Totodată, fiecare Fermă Gazdă trebuie să răspundă tuturor email-urilor primite de la Coordonatorii WWOOF România.

WWOOF România acceptă ca și gazde pentru voluntari, ferme sau gospodării care practică o formă de agricultură prietenoasă cu mediul, pe o scară redusă. Dorim să atragem ferme și gospodării care produc hrană sănătoasă prin metode care ai un impact redus asupra mediului înconjurător. Fermele sau gospodăriile care doresc să devină Ferme  Gazdă WWOOF România NU trebuie să fie certificați ecologic. 

Lista noastră de ferme gazdă este deschisă fermelor țărănești, biodinamice, permaculturale, certificate sau nu ecologic, cât și la alți practicanți ai unei agriculturi prietenoase cu mediul. Unele Ferme Gazdă au produs hrană toată viața lor, alții s-au stabilit recent ca și agricultori, lăsând la o parte alte ocupații. Alte Ferme Gazdă își vând produsele ecologice iar unii produc hrană doar pentru subzistență. Sunt ferme care sunt interesate să împărtășească tehnici și filosofii, alții vor doar ajutor în munca grea, iar unii vor pur și simplu să cunoască oameni noi din alte regiuni sau țări. 

Fermele Gazdă WWOOF România trebuie să ofere un spațiu curat, sigur și confortabil pentru voluntari, care să includă mese zilnice, apă și un spațiu de dormit. Fermele Gazdă trebuie să trateze voluntarii cu respect și amabilitate, ca un musafir al casei. Ferma Gazdă discută și cade de acord pe termenii voluntariatului direct cu Voluntarul aplicant (nu cu Coordonatorii WWOOF Romania). Ferma Gazdă are dreptul de a refuza o cerere de voluntariat dacă consideră că șederea nu va produce beneficii mutuale. Modalitatea primară de comunicare folosită de WWOOF România este prin E-mail. Toate Fermele Gazdă trebuie să aibă un acces consistent la internet pentru a putea comunica cu Voluntarii prin E-mail. Ca și o metodă secundară de comunicare, recomandăm ca Fermele Gazdă să aibă acces la telefon (și să listeze un număr de telefon pe descrierea Fermei Gazdă) pentru motive logistice sau de siguranță. Totodată, Fermele Gazdă trebuie să lucreze împreună cu Voluntarii și să le educe despre metodele agricole folosite în cadrul fermei sau gospodăriei. 

Profilul unei Ferme Gazdă va include o descriere în Engleză și Română, ca potențialii voluntari să reușească să citească și să înțeleagă cât mai mult. Fermele Gazdă au dreptul de a cere Voluntarului oricând de a părăsi ferma, dar dacă părăsirea fermei este neconformă cu întelegerea făcută cu Voluntarul, aceasta are dreptul să facă o sesizare coordonatorilor WWOOF România. 

Conturi de Membru WWOOF România
Fiecare Voluntar și Fermă Gazdă trebuie să aibă un cont de membru WWOOF România din motive logistice și de siguranță. Aceste conturi sunt ne-transmisibile. 
Dacă activarea (plata prin PayPal) unui cont de Membru Voluntar nu se face la 48 ore de înregsitrare, contul va fi șters. Fiecare cont de Membru Voluntar are o perioadă de valabilitate de 1 an. Pentru a reînnoi contul, Voluntarul trebuie să-și activeze contul din nou. Fermele Gazdă beneficiează de gratuitate în a deveni Membri WWOOF România și nu trebuie să-și reactiveze contul în fiecare an.  

WWOOF România are dreptul de a deactiva sau de a șterge orice cont dacă Membrul nu aderă regulilor programului nostru. Dat fiind că WWOOF România este un program Eco Ruralis, toți membri WWOOF România sunt considerați și membri Eco Ruralis. Coordonatorii WWOOF România au dreptul de a trimite emailuri pentru a notifica membrii WWOOF România despre activitățile Asociației Eco Ruralis.

Donații
Fiecare Voluntar trebuie să înregsitreze un cont de Membru WWOOF România și să își activeze acest cont pentru cel puțin un an doar printr-o donație PayPal (folosirea PayPal nu necesită un cont pe site-ul www.paypal.com). WWOOF România nu oferă reduceri de la plata standard: cuplurilor, familiilor sau prietenilor Voluntarilor care doresc să facă voluntariat la rândul lor. Contul de Membru Voluntar WWOOF România dă dreptul doar la voluntariat în România, nu și în alte țări în care se derulează de asemenea un program WWOOF. Toate organizațiile WWOOF din lume sunt independente.

Restituiri de plată
WWOOF România nu poate fi considerat răspunzător dacă un Voluntar nu găsește o fermă corespunzătoare sau dacă nu este satisfăcut de experiență. Astfel, WWOOF România nu oferă restituiri de plată pentru activarea contului de Membru Voluntar WWOOF România. Dacă un voluntar plătește suma de activare greșită, contul corespunzător de membru va fi deactivat până ce suma corectă va fi transferată. Coordonatorii WWOOF România vor comunica cu Voluntarul pentru a corecta această problemă.
Este responsabilitatea fiecărui Voluntar de a se înregistra, a plăti suma corespunzătoare și să găsească un plasament la o Fermă Gazdă. 

Discriminare
În cadrul WWOOF România nu se face discriminare pe bază de rasă, culoare, etnicitate, naționalitate, gen, orientare sexuală, religie, sau statul marital sau militar. Această regulă se aplică profilelor de membru, aplicațiilor de voluntari, comunicare și activități care implică Fermele Gazdă, Voluntarii și Coordonatorii WWOOF România. Suntem angajați să asigurăm un mediu inclusiv și primitor și fiecare Ferm Gazdă, Voluntar și Coordonator al programului trebuie să respecte această regulă. Orice raport asupra unei discriminări va fi revizuit de către Coordonatorii WWOOF România care au dreptul de a menține sau îndepărta persoanele implicate din program.

Sănătate, Siguranță și Plângeri
WWOOF România funcționează pe sistemul de onoare în care membri arată încredere și respect reciproc. Depindem  mult pe feedback-ul primit din partea Fermelor Gazdă și Voluntari despre experiențele lor, pentru a afla eventuale probleme de siguranță sau plângeri. Dacă primesc orice plângere cu privire la abuz verbal, fizic sau sexual, sau despre orice hărțuire, discriminare, sau orice formă de amenințare la sănătate și siguranță, Coordonatorii WWOOF România vor suspenda (deactiva) contul de Membru și vor cerceta situația. Coordonatorii vor contacta persoanele implicate pentru a înțelege punctele de divergență și vor cere acces la comunicarea pe internet dintre cele două părți. Un membru va fi menținut sau exclus din program depinzând de analiza coordonatorilor. Dacă un membru este accidentt sau sănătatea lui este pus în pericol, este responsabilitatea lui să contacteze imediat serviciile de urgență. 

Vize, Asigurări de Sănătate, Documente de Călătorit, Permise de Muncă, Transport sau Costuri de Întreținere
WWOOF România nu este un program de muncă și nu se face responsabil de rezolvarea de vize, asigurări de sănătate sau de călătorie, documente de călătorie, permise de muncă, de transport sau orice costuri de trai și întreținere. Aceste se vor rezolva de către voluntari, după necesitate. 

Limbi
Pagina de internet al WWOOF România are o verziune în Română și Engleză pentru a servi mai bine membri și pentru a atrage mai mulți potențiali voluntari spre program. Cele două limbi oficiale ale programului WWOOF România sunt Româna și Engleza. 
Fermele Gazdă trebuie să fie capabili să vorbească și să scrie măcar la un nivel de bază în limba Română și Engleză pentru a comunica cu succes cu Voluntarii și Coordonatorii WWOOF România. Totodată, Fermele Gazdă trebuie sp fie capabili să completeze Aplicațiie de Fermă Gazdă în Română și Engleză. 

Volutnarii nu trebuie sp vorbească Engleza sau Româna dar trebuie să fie capabili să completeze Aplicația pentru Voluntar în Română sau Engleză pentru o eventuală revizuire din partea Coordonatorilor WWOOF România. Voluntarii trebuie să revizuiească profilele Fermelor Gazdă înainte de aplicare, pentru a fi siguri că nu există o barieră a limbii și nu se vor genera eventuale confuzii și neînțelegeri.